Persones
-
+
Tancar
  • Seleccionar dates √
  • Escollir allotjament √
  • Revisar Reserva
  • Imprimir Reserva
 Dades de la reserva:

Ref. 470   Num. Bl. A, bx.3a
Dia d'arribada: 28/09/2024  a partir de 16 hores
Dia de sortida: 05/10/2024 abans de les 10 hores
Capacitat:          2
Preu total: 590,00 €
Pagament a realitzar la reserva: 236,00 €


Resta del lloguer: 354,00 € Pagament el dia d’arribada +Taxa Turística
Fiança 200,00 € Pagament el dia d’arribada
 

* Taxa Turística -  Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), a raó de 1.00 Euros (majors de 16 anys) i nit fins a un màxim de 7 nits. En vigor des del 1.11.2012. S'abonarà a destí.


 Ompli el formulari amb les seves dades per formalitzar la reserva

En aquest moment l'allotjament està bloquejat per a vostè. Una vegada feta la reserva, en uns instants rebrà la seva confirmació
 Dades del client:

9,1
RATING
finques frigola

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FINQUES FRIGOLA SCP amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel—lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça C/ CALAU, 6, 17210 - CALELLA DE PALAFRUGELL. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per les finalitats esmentades. L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

 Detall clients

 Sistema de pagament: Assegurança de cancel.lació


 Condicions de lloguer


MasterCard SecureCode Verified by Visa Secured by thawte
 Condicions generals del lloguer

Reserva.- Serà considerada en ferm, en el moment que li notifiquem que hem rebut els diners de la paga i senyal.

Preu.- El preu del lloguer inclou els consums d'aigua, gas, electricitat i despeses de comunitat.

Entrega de claus el dia 28/09/2024.- Una sola persona, a la nostra oficina. De dimarts a dissabte a partir de les 16 hores. Diumenges i festius de 11 a 14 hores i dilluns contactar amb l'agència. Serà precís avisar amb antelació de l'hora aproximada d'arribada per a una millor coordinació.

Finques Frigola no es compromet: a mantenir la reserva si l'allotjament no s'ha ocupat dintre de les 48 hores següents a l'hora prevista d'arribada, a menys que s'hagi notificat per escrit. En qualsevol cas l'escurçament de l'estada no donarà dret a cap reemborsament de l'import del lloguer.

Resta del lloguer, taxa turística i dipòsit de garantia.- La resta del lloguer juntament amb la taxa turísitca i la fiança hauran de pagar-se obligatoriament com a màxim 10 dies abans de l’arribada ja sigui mitjançant transferència bancaria o utilitzant la nostra pasarel·la de pagament on-line mitjançant la targeta de dèbit o crèdit (VISA/MASTERCARD/MAESTRO) . Si realitza la seva reserva quan falten menys de 15 dies per la seva arribada, haurà de pagar la totalitat de la reserva, fiança i la taxa turística amb data límit 10 dies abans de la seva data d’arribada.

Dipòsit de garantia.- És de 200 euros i serveix per garantir possibles desperfectes ocasionats pel llogater i serà retornat com a màxim en el termini de 7 dies després de la seva sortida per tranferència bancària.

Devolució de les claus.- A les 10 hores del dia 05/10/2024. Diumenges i festius a les 11 hores.

Neteja.-S'entregarà en les degudes condicions de neteja, i el llogater haurà de tornar-lo net, recollit i sense les escombreries. En cas contrari se l'hi facturarà l'import de la netaja.

Capacitat: La capacitat màxima de l'allotjament És de 2 persones , sense que en cap cas es pugui sobrepassar.

Equipament: Les vivendes estan equipades amb llençols, cobrellits i coixineres, no disposen per tant d'estovalles, tovalloles, ni tovallons ni draps de cuina.

Animals domèstics: De no especificar-se el contrari, no es permetrà l'entrada als allotjaments d'animals domèstics.

Gas: En les vivendes que disposin de gas butà, serà el llogater qui s'encarregarà del subministrament, però el seu import serà a càrrec de l'Agència.

Piscines: Les piscines comunitàries solen estar obertes des de mitjans de Juny a finals de Setembre, depenent dels acords que hagin adoptat les respectives comunitats.

Les festes estàn prohibides.

Finques Frigola no serà responsable:

- Dels robatoris o danys que puguin patir els llogaters durant l'estància.

- Del funcionament de les piscines, ja sigui degut a un mal funcionament del sistema de filtració o a l'escurçament del període d'obertura de les piscines que siguin comunitàries.

- Dels talls de subministrament d'aigua, gas, electricitat, imputables a les companyies, i de conexió a internet, si es disposa d'aquest servei.

- Dels sorolls per obres, locals o vivendes properes.

- Del tancament o limitació d'acés a qualsevol de les platges per part d'algun estament oficial.

- Dels retards en les reparacions dels electromèstics existents en la vivenda, per part dels serveis tècnics oficials de les marques.

Política de Cancelacions: (només per el cas de no contractar l'assegurança d'anul.lació) Les indemnitzacions que s'aplicaran sobre els preus totals dels lloguers seran les següents:

- Fins a 90 dies abans del dia d'arribada, el 5%, amb un mínim de 50 euros.

- Entre 89 i 30 dies, el 20% amb un mínim de 50 euros.

- Entre 29 i 8 dies, el 40% amb un mínim de 50 euros.

- Menys de 8 dies el 100%.

- Les cancel.lacions s'hauran de notificar per e-mail, obligatioriament al correu cancelaciones@finquesfrigola.com.

Extres no inclosos.- en el preu del lloguer, sempre i quant estiguin permesos i autoritzats per Finques Frigola (tarifes per setmana):

- Animals domèstics: 60 euros (sempre amb autorització)

- Llit extra: 60 euros

- Bressol: 40 euros

- Neteja: es cobrarà la neteja de la vivenda si aquesta no es deixa en les degudes condicions.

Podran ser causa de desallotjament i sense dret a reemborsament de l'import del lloguer:

- Sobrepassar el número màxim de persones

- La presència d'animals domèstics no autoritzats

- Les conductes inadequades dels llogaters, tals com provocar sorolls excessius i repetits que molestin el veïnatge.

- El deteriorament dels béns llogats

- No respectar repetidament les normes de comunitat